AKTUALITY

Prevence rizikového chování

Současná doba přináší stále více druhů rizikového chování, na které musí škola a pedagogové reagovat. Okruh se posunul od klasických cigaret k elektronickým cigaretám, nikotinovým sáčkům, HHC – hexahydrokanabinol, kratomu. K tomu přetrvávají všechny dřívější (šikana, kyberšikana, alkohol, kouření, závislosti, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, záškoláctví, extrémismu, xenofobie, antisemitismus, návykové látky, rasismus, vandalismus, krádeže, netolismus, hazardní hraní, domácí násilí, náboženská hnutí, násilné činy). Žádné téma nemizí.
K této zvyšující se náročnosti na prevenci rizikového chování chybí přímé financování MŠMT odborníků na daná témata. Financování odborných přednášek probíhá prostřednictvím dotací. V roce 2022 naše škola získala dotaci Jihočeského kraje na program kyberšikany pro 6. až 9. ročník. Druhá dotace byla získána z Městského úřadu Vimperk a využita v 5. třídách na téma šikana, v 6. třídách – vztahy ve třídě, v 7. třídách – kyberšikana, v 8. třídách – závislosti, v 9. třídách – sexuální výchova. Realizátorem v obou případech byl Portus Prachatice – Phénix – poskytovatel služeb v oblasti primární prevence rizikového chování. Dalším projektem, který se podařilo pro školu získat v oblasti multikulturní výchovy, byl vzdělávací program pro 1., 2. a 3. třídy nazvaný Bedýnky příběhů – zaměřený na přiblížení kultury Ukrajiny a Německa prostřednictvím pohádek, povídáním o tradicích za pomoci různých výtvarných technik. Poskytovatelem byla Inbáze z. s. Praha. Již tradičními spolupracovníky v oblasti primární prevence jsou Policie ČR a Městská policie Vimperk, kteří se zvláště zabývají výukou dopravní výchovy na 1. stupni a nebezpečím pyrotechniky na 2. stupni.
Děkujeme všem poskytovatelům finančních prostředků a odborných služeb za skvěle odvedenou práci a pomoc při plnění školní primární prevence rizikového chování.

Vladislava Lehečková
metodik primární prevence