AKTUALITY

Den matek

Školní družina při ZŠ TGM již tradičně slaví Den matek. V minulých letech probíhaly oslavy ve školních třídách, v tělocvičně, v hotelu Amber Anna, ale nejdelší tradici má program ve vimperském MěKS. Pro 120 dětí s rodiči a přáteli je i tento prostor maximálně využit. Letošní program byl opět pestrý a rozmanitý. Úvodem se představily obě skupiny mažoretek pod vedením paní ředitelky Dagmar Rückerové. Po tanci žlutých Mimoňů Kristýny Dolejší a pásmu něžné dětské poezie druhých tříd s podporou Lenky Malíkové vystoupily první ročníky s tanečním pásmem „Prvňák? Ten se má!“ s choreografií Lucie Latkové. Zajímavým osvěžením bylo pódiové ztvárnění cvičení jógy pod vedením Lucie Štindlové. Po dalším pochodu mažoretek a recitaci vystoupil s pásmem písní a básní pěvecký kroužek. Závěrem se nesla píseň „Maminka“ v podání všech dětí ze školní družiny. Paní ředitelka popřála maminkám k svátku a poděkovala všem za pěkné vystoupení. Děti předaly vlastnoručně vyrobená přání a slavnostní odpoledne bylo u konce. Za technickou spolupráci patří poděkování paní učitelce Mgr. Dagmar Daňkové a panu Petru Moravcovi.

Lenka Malíková