AKTUALITY

2.A – přírodovědná vycházka Hrabický okruh

Dne 22.5.2023 se vypravila třída 2.A na přírodovědnou vycházku-Hrabický okruh. Během naší cesty jsme poznávali stromy, keře, květiny. Na informačních tabulích po cestě jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí. Děti postavily v lese domečky pro skřítky, házely šiškou na cíl … Nechyběly ani zastávky na pití a svačinu. Počasí naší akci velmi přálo, všechny děti byly velmi šikovné a zvládly celé putování perfektně.
Mgr. Martina Bačíková, třídní učitelka 2.A