AKTUALITY

Děti ze školní družiny navštívily záchrannou službu

Ve dnech 20. října a 8. listopadu 2023 se děti z naší školní družiny vydaly na zajímavý výlet. Na pozvání pana Miroslava Cinádra, který je záchranářem, navštívily pracoviště Záchranné služby ve Vimperku. Děti se rozdělily do dvou skupin, aby se mohly lépe seznámit s prací a vybavením záchranné služby.

První den přišla skupina mladších dětí, které se setkaly s panem záchranářem a prohlédly si záchranné auto. Děti byly velmi zvědavé a nadšené, když viděly všechny ty blikající a pípající přístroje. Pan záchranář jim také ukázal, jak se používají různé obvazy, náplasti a léky. Mohly vyzkoušet, jak se provádí masáž srdce na figuríně, či jak se používá měřič saturace kyslíku v krvi, který ukazuje, jak dobře dýchají.

Druhý den přišla skupina starších dětí.  Pan záchranář jim pověděl o tom, jak probíhá záchranná akce, jaké jsou nejčastější případy, které řeší, a jaké jsou nároky na záchranáře. Děti se mohly zeptat na vše, co je zajímalo, a dozvěděly se spoustu zajímavých informací.

Poté si prohlédly záchranné auto, které je plně vybavené všemi potřebnými přístroji a materiály pro poskytování první pomoci. Dále jim pan Cinádr ukázal, jak fungují různé přístroje, jako je například defibrilátor, inhalátor, tlakoměr, kyslíková bomba nebo nosítka.

Obě skupiny dětí si výlet moc užily a poděkovaly záchranné službě za jejich ochotu a vstřícnost. Dozvěděly se spoustu nových a užitečných věcí o tom, jak funguje záchranná služba a jak poskytovat první pomoc. Kdo ví, snad se tato návštěva stane základem pro to, aby se některý z našich malých žáčků v budoucnu stal záchranářem nebo lékařem.

Lenka Malíková