AKTUALITY

První setkání – projekt Škola nanečisto

Ve dnech 28. – 30. 11. 2023 proběhlo první setkání dětí z mateřských škol a žáků prvních tříd. Celkem naši školu navštívilo 77 předškoláků.

Děti měly možnost zažít jednu vyučovací hodinu v první třídě.

Školáci mladším kamarádům ukázali písanky a učebnice, ze kterých se učí. Děti si vyzkoušely práci na interaktivní tabuli – hledaly shodné obrázky, určovaly barvy, písmena a správný počet prvků. Prvňáci byli velkými rádci při vyplňování pracovních listů. Na závěr všichni předškoláčci dostali za svoji práci sladkou odměnu.

Děkujeme všem paním učitelkám a asistentkám za spolupráci na projektu a těšíme se na další setkání.

tř. učitelky 1. tříd