AKTUALITY

Den učitelů pro pedagogy Vimperska

Dne 25. března 2024 proběhla v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku oslava Dne učitelů. Tradiční akci zorganizoval odbor školství Městského úřadu Vimperk pro pedagogické pracovníky mateřských, základních, středních škol, domu dětí i uměleckých škol. Pozváni obcí pověřenou státní správou byli zástupci jmenovaných škol a pracovišť, aby si připomněli výročí narození J. A. Komenského 28. března, přičemž tento den je v naší zemi stanoven jako Den učitelů.

Společného setkání se zúčastnili také někteří starostové okolních obcí, v nichž je zřízena mateřská nebo základní škola. Úvodního slova se ujala starostka města Vimperk Jaroslava Martanová, ve svém projevu ocenila důležitost učitelské profese a poděkovala všem, kdo pečují o vzdělávání a výchovu mládeže. Příjemnou a srdečnou atmosféru podpořila svým průvodním slovem vedoucí OŠK a CR Martina Křížová a hlavně vystoupení žáků z MŠ 1. máje ve Vimperku, kteří nám ukázali, že i na papír se dá hrát, dále pěvecký kroužek školní družiny ZŠ TGM Vimperk, z jehož vystoupení na nás dýchlo jaro, pokračoval pěvecký sbor ZŠ Smetanova, závěr patřil hudebnímu vystoupení studentek akademie seniorů.

Do programu bylo zařazeno také rozloučení s řediteli čtyř právních subjektů, kterým vypršela šestiletá lhůta jmenování do funkce a odcházejí do důchodu. Právě k nim směřovala slova díků za dlouholetou pedagogickou činnost od starostů obcí Svatá Maří, Čkyně a Vimperka a ředitele DDM Prachatice.

Den učitelů jsme si na Vimpersku připomněli velmi příjemnou a důstojnou formou. Za ZŠ TGM se akce zúčastnily paní učitelky Martina Bačíková, Vladislava Lehečková, Lenka Kohoutová, Pavla Nováková a ředitelka školy Dagmar Rückerová.

Děkujeme organizátorům za příjemné odpoledne!

 

Dagmar Rückerová