AKTUALITY

Den v přírodě

V úterý 9. dubna byla škola v parku bez vody a my jsme to využili k různým aktivitám v přírodě. První, druhé a třetí ročníky se vydaly  na Vodník, kde si zahrály “BĚHACÍ KŘÍŽOVKU“. Po vyhlášení úspěšných luštitelů měla každá třída připravený svůj další program s jarní tematikou.

Žáci prvních tříd měli za úkol pozorovat změny v jarní přírodě. Cestou na Vodník jsme poznávali květiny, stromy, keře a živočichy. V terénu si vyzkoušeli první velkou skupinovou práci. Získané poznatky zapisovali do pracovních listů.

Po ukončení společného luštění křížovky se třída 3. A vypravila na vycházku do lesa. Přes Křesánovský potok jsme vystoupali až k silnici, která vede směrem ke Sloupům. Zde se nachází informační tabule se třemi trasami Nordic Walking. Seznámili jsme se s délkou a profilem tras, ukázali si, jak se v mapě orientovat. My jsme si vybrali trasu se žlutým značením a názvem „Nad Brantlovým dvorem“, dlouhou 1,9 km. Pečlivě jsme hledali na stromech značky, všímali si stromů a květin, které jsme pojmenovávali. Náš Bobřík mlčení trval sice jen pár minut, ale přesto jsme slyšeli hlasy ptáků a různé zvuky přírody. Cestou zpět ke škole jsme si prohlédli náměstí a jeho památky. Spočítali schody nad gymnáziem, které vedou k zámku a na závěr si chvilku odpočinuli v arboretu. Byl to, pro nás všechny, krásně prožitý školní den.

Druháčci cestou zpět do školy pozorovali změny přírody, rychlý přerod zimy do jara. Poznávali luční květiny, tipovali nakvetlé ovocné stromy a na závěr si s kamarády pohráli na hřišti u letního kina.

3.C cestou zpět do školy též pozorovali změny přírody, poznávali jarní květiny a stromy. Děti sportovaly v prostoru lesní tělocvičny, kde si vyzkoušely svoji sílu, rychlost a obratnost. Na závěr si pohrály na dětském hřišti v areálu Vodník.

Žáci čtvrtých tříd strávili společné dopoledne sportovní aktivitou. Na školním hřišti jsme pro ně uspořádali turnaj ve vybíjené a florbalu. Utkání bylo plné emocí a skvělých sportovních výkonů.  Počasí se nám vydařilo a žáci prožili pěkné dopoledne plné společných zážitků. Na závěr byly děti odměněny sladkou odměnou.

Děti ze 3. B dobyly vysílač. Křížovka a hry v přírodě se jim moc líbily.

třídní učitelé 1. stupně