AKTUALITY

Ukliďme (si) Vimperk 2024, Den Země

Tuto akci pořádalo město Vimperk ve spolupráci s ZP ČSOP Šumava v rámci programu Zdravé město v čase od 5. dubna do 20. dubna 2024. Naše škola se do úklidu zapojila dne 15. dubna a připomněla si tak o týden dříve svátek Den Země. akce přispěla k uklizení prostor kolem školy, veřejných míst ve městě a okolí, ale také k uvědomění skutečnosti, že o životní prostředí je potřeba pečovat. Pracovníci MěÚ Vimperk zajistili pro žáky školy rukavice a pytle na odpad, postarali se také o odvoz nasbíraného odpadu na místech, která byla vzdálena od odpadových nádob ve městě. Součástí celoškolní akce byla též exkurze jednotlivých ročníků v provozech, která mají velký význam v péči o životní prostředí, likvidaci odpadu a úpravu vody.

Poděkování patří všem žákům a jejich vyučujícím, odvedli důležitou práci v péči o pěkné prostředí školy i města Vimperk. Děkujeme také pracovníkům MěÚ Vimperk, Městským službám Vimperk, pracovníkům čističky, sběrného dvora i vodárny Brloh za jejich péči a čas věnovaný našim dětem.

Žáci 5. ročníku se svými vyučujícími se vypravili do Pravětína, kde navštívili skládku odpadu. Dověděli se z fundovaném výkladu, odkud se na místní skládku odpad vozí, jak se ukládá a co je potřeba z hlediska zákona dodržovat, aby odpady neznečišťovaly životní prostředí. Během cesty žáci sbírali odpad, který nacházeli v přírodě i v osadě Pravětín.

Třídy 6. ročníku v rámci doprovodného projektu Naše město navštívili Městský úřad Vimperk, konkrétně odbor školství, kultury a cestovního ruchu pro žáky připravil pod vedením vedoucí odboru Martiny Křížové podnětný program. Prostřednictvím kvízových otázek se žáci poučili o tom, kde hledat pomoc, které agendy občané nejvíce využívají, kde je možné podat či vyřídit potřebné žádosti. Pracovnice informačního střediska žákům představily svou činnost a doprovodili žáky na zvonici. Nechyběla ani návštěva odboru vnitřních věcí a obřadní síně. Ani žáky 6. tříd neminul úklid, šesťáci uklízeli arboretum, letní kino a křížovou cestu.

Sedmý ročník se vydal na Skláře, žáci se věnovali pozorování přírody, absolvovali Stezku skřítků a tu také uklízeli. Odpad sbírali v prostoru osady Skláře a Hajné Hory. Nacházeli zde nejen běžný odhozený odpad, ale také odpad objemnější a dá se říci v lese neočekávaný. Ale i s tím si poradili.

Žáci 8. ročníku a část žáků 9. ročníku (mnozí v tento den vykonávali přijímací zkoušky na střední školy) se věnovali úklidu kolem školy. Pracovali na zahradě, vyčistili běžeckou dráhu, zušlechtili doskočiště, hrabali trávníky, zametali schodiště, sbírali odhozené odpadky a uklízeli venkovní učebnu. Další část dopoledne věnovali pobytu v přírodě a sportování.

Dagmar Rückerová

S velkým nadšení se do akce Ukliďme si Česko zapojily i děti 1. – 4. ročníku.

Každá třída obdržela dva velké pytle na odpadky a gumové rukavice pro sběr odpadků v určeném prostoru. Celá akce byla rozšířena o další aktivity, které souvisely s ochranou životního prostředí.

První třídy měly Den Země ve znamení Rákosníčka a čisté vody. Navštívili jsme sběrný dvůr, kde Ing. Josef Kotál dětem poutavě vyprávěl o důležitosti třídění odpadu. Cestou do školy jsme uklízeli podél Volyňky.

Druháčci při svém putování za čistou přírodou navštívili ČOV  a Kompostárnu Vimperk. Zaměstnanci ČOV velmi vhodnou formou dětem osvětlili provoz biologické čističky odpadních vod. Cesta zpět do školy vedla přes lehkoatletický stadion, v jehož okolí se děti postaraly o úklid odpadků.  A až počasí dovolí, tak je další úklid čeká u dopravního hřiště u školy.

Třetí třídy navštívily Úpravnu vody Brloh. Po zajímavém výkladu o úpravě pitné vody pro Vimperk, prohlédnutí celého areálu úpravny a zodpovězení všetečných otázek jsme se vydali zpět do školy. Cestou třída 3. B, C sbírala odpadky a pokračovala v úklidu okolí školy – terasy, kašna.  Děti ze 3. A sbíraly odpadky po cestě zpět z vodárny a následně před budovou školy v parku.

Žáci čtvrtých tříd se vydali po stopách Jaroslava Foglara. Cestou po Vimperku hledali různé plakáty s nápovědou. I když některé již na svých místech nebyly, tajenku jsme nakonec dali dohromady. Tajenku jsme poslali na nadaci J. F. a děti se mohou těšit na zaslané dárečky. Cestou jsme ale nelenili a uklízeli jsme okolí naší trasy.

třídní učitelé