AKTUALITY

Krajské kolo přehlídky dětské recitace

V pátek 26. dubna 2024 proběhla v Českém Krumlově krajská přehlídka dětských recitátorů. V Prokyšově sále recitovalo 28 postupujících z okresních kol.

Mezi nimi vystoupili dva naši žáci.V 1. kategorii 2. a 3. tříd Tadeáš Dutka (2. B) a Šárka Roučková (4.B) v 2. kategorii 4. a 5. tříd. Oběma se jejich vystoupení zdařila. Šárku při rozboru porota chválila za její hezký projev a Tadeáš za svůj krásný výkon získal od poroty čestné uznání. K jeho úspěchu mu moc gratulujeme. Žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy v krajském kole recitační soutěže.

Iva Karasová