AKTUALITY

Exkurze na farmě Michlovka

V úterý 4. června 2024 se třídy 1.A a 1.B vydaly na farmu Michlovka. Pěšky jsme vyrazili od vlakového nádraží na Lipce po naučné stezce Michlova Huť. Na jednotlivých stanovištích děti plnily úkoly a pozorovaly různé přírodní zajímavosti – např. ohrožený druh prstnatec májový. Po příchodu na farmu nás přivítala paní Nováková. V jídelně se děti nasvačily a mohly si koupit i něco dobrého k snědku. Pak jsme vyrazili na prohlídku farmy. Během prohlídky nás paní Nováková seznámila s chodem celé farmy a životem hospodářských zvířat. Děti dostaly ovčí vlnu, kterou si mohly nechat na památku. Věříme, že si všichni výlet užili.

Třídní učitelky 1.A a 1.B