AKTUALITY

Bedýnky příběhů z ….

Naši školu navštívily pracovnice Inbáze z.s. s multikulturním programem Bedýnky příběhů z …. Program je vždy zaměřený na jednu zemi, ze které pochází početná skupina cizinců žijících v České republice. Kultura těchto zemí je dětem přiblížena pomocí vyprávění pohádky, povídání o kultuře, tradicích, zajímavostech a výtvarné aktivity, díky které mají…

Zimní zámek

V pátek 16. 12 jsme se my, žáci 7. ročníků, zúčastnili prohlídky vimperského zámku. Název prohlídky Zimní zámek byl velmi výstižný, jelikož v době prohlídky byl zámek obklopen sněhovou peřinou. Prohlídka trvala přibližně 45 minut a během této doby jsme se dozvěděli zajímavosti o středověké Vlčkově věži a o renesanční…

Plavání 4. ročníků, školní rok 2022/2023

V tomto školním roce proběhl základní plavecký výcvik 4. ročníků, a to v období říjen – prosinec 2022. Kurz obsahoval 20 lekcí. Žáci jezdili plavat každý týden do plaveckého bazénu ve Volarech. Je to moderní sportovní zařízení s možností plného vyžití pro všechny děti. Lekce byly hrazeny školou, cestovné autobusem platili částečně rodiče…

Návštěva Rouvy – 6. A a 9. A

9.A Vešli jsme do rouvy byli jsme uvedeni do místnosti, kde jsme se převlékli a nechali si zde batohy. Poté jsme se rozdělili na kluky a holky a rozhodli se, že na trenažéry nejdřív půjdou holky a kluci na robotiku. V půli časového limitu se prohodíme. Na robotice jsme měli…

Pečení perníků

V pátek 9. prosince se žáci II. B proměnili v malé kuchtíky a v DDM ve Vimperku si pod vedením paní Evy Kubišové a paní Havrdové vyzkoušeli výrobu vánočních perníků. Připravené těsto vyváleli, vykrajovali a po upečení nazdobili sladkou polevou. Celá akce se dětem moc líbila. Zvládli „boj“ s válečkem i zdobícím kornoutkem na…

Zahájili jsme projekt ŠKOLA NANEČISTO 2022/2023

První setkání pod názvem „Pojďte se podívat, co už umíme…“ proběhla 7., 13. a 14. prosince pro jednotlivé mateřské školy. Předškoláci se přišli podívat do prvních tříd, ve kterých strávili společně jednu vyučovací hodinu. Malí školáci se stali velkými pomocníky a pomáhali mladším kamarádům s plněním úkolů. Ukázali jim také, co se…

Práce a řemeslo

Třída 6. B zažila 18. listopadu projektový den na téma práce a řemeslo. Třídu navštívil pan učitel Koudelka ze strakonické střední školy. Projektový den zahájil prezentací o dřevařství, materiálech ze dřeva a jeho zpracování. Žáci se tak mohli seznámit s různými materiály, nářadími a také profesemi. Nejsilnějším zážitkem pro žáky však…

Florbalový turnaj ČEPS cup pro 1. stupeň – 3. místo

Ve středu 14. 12. 2022 jsme se zúčastnili florbalového turnaje ČEPS cup pro 1. stupeň ZŠ. Okresní kolo soutěže se konalo na ZŠ Smetanova ve Vimperku. Naši školu reprezentovali žáci 5. ročníku: Jan Koška, Martin Ulč, Marek Jiroušek, Michal Marek, Matěj Rapant, Václav Kouba a v bráně Matěj Bláha. Na…