AKTUALITY

Pasování na žáky ZŠ TGM

Ve středu 24. června byl ukončen další ročník projektu Škola nanečisto. V sále MěKS slavnostně pasovala budoucí prvňáky na žáky naší školy paní ředitelka Dagmar Rückerová. Na úvod byla připravená prezentace z průběhu  celého projektu. Slavnostní atmosféru podtrhla vystoupení žáků 1. stupně – sólová skladba Ester Kohoutové s náčiním pom-pom, recitace Martina Ulče a zpěv…

Třídní učitelé – školní rok 2020/2021

1.A – Lenka Kohoutová 1.B – Martina Mondlová 2.A – Petra Malíková 2.B – Jana Frčková 3.A – Martina Bačíková 3.B – Dagmar Daňková 4.A – Jitka Ondřejová 4.B – Michal Hrdý 5.A – Aneta Králová 5.B – Petra Hrůšová 6.A – Alžběta Rückerová 6.B – Pavla Nováková 7.A –…

Konec školního roku

Včera jsme spolu s vysvědčením rozdali např. pamětní list a placky deváťákům, diplom za zvládnutí výuky na dálku všem žákům 1.a 2. stupně, kteří dobře fungovali a spolupracovali se školou v období epidemie. Ocenění premiant si odnesli žáci s vyznamenáním, pochvaly byly předány těm, kteří aktivně pracovali pro třídu. Alžběta…

„Bašta mezi žabožrouty po desáté  tentokrát v jižních Čechách, protože Paříž zavřel koronavirus.“

    Těmito slovy začíná zápis do pamětní knihy ZŠ TGM Vimperk skupiny nadšenců, kteří každoročně organizují od roku 2011 putování po stopách Jiřího Slavíčka, novináře a redaktora rádia Svobodná Evropa v Paříži, spolupracovníka Pavla Tigrida v redakci Svědectví.   Jedna ze zastávek třídenního putování byla právě ve Vimperku, kde Jiří Slavíček…

Nová sportovní třída

Dnes 15. 6. 2020 absolvovalo 32 žáků 5. ročníku přijímací zkoušky do sportovní třídy. Hned ráno projevili žáci své znalosti z českého jazyka a matematiky a poté následovaly jednotlivé disciplíny ze sportovní přípravy. V tělocvičně byl součástí přijímaček člunkový běh, skok z místa, hod medicinbalem a pro žáky nejnáročnější část šplh…

Přihlášky do sportovní třídy

Dnes 8. 6. 2020 byly žákům, o kterých jsme věděli, že mají zájem, odeslány přihlášky do sportovní třídy. Pokud jste email s odkazem na přihlášení neobdrželi a máte zájem, kontaktujte prosím ředitelku školy – dagmar.ruckerova@zstgmvimperk.cz. Děkujeme.

Den dětí

Milé děti, vy, které teprve pobíráte základy abecedy, i vy, mladé slečny a dospívající mladíci, 1. červen je dnem právě vás všech. Svátek, který by oslavoval děti, byl ustanoven již před 100 let v Turecku na 23. duben. OSN v roce 1954 vyhlásila Světový den dětí na 20. listopad, kdy byla přijata…