AKTUALITY

Starší pomáhají mladším

Dvě třídy 7. A a 8. A absolvovaly ve čtvrtek 4. 10. 2018 společný projekt Starší pomáhají mladším. Žáci 8. A se ujali role učitelů a své o rok mladší spolužáky seznámili s novou látkou z českého jazyka. Konkrétně šlo o druhy podmětů.

 

Osmáci si přibližně dvě hodiny českého jazyka projekt připravovali. Začali tím, že zopakovali, co to je podmět je, jak ho poznáme, jakou má zkratku, jakým nejčastějším slovním druhem je podmět. Poté přidali nové informace o podmětu všeobecném a nevyjádřeném. Novou i starší látku doplnili cvičením na upevnění znalostí.

Vyvrcholení jejich příprav nastalo ve čtvrtek, kdy se obě třídy sešly a byly rozděleny na dvě poloviny. Vždy jeden žák z 8. A dostal k sobě jednoho žáka ze 7. A a snažil se mu během jedné vyučovací hodiny novou látku vysvětlit.

Jak osmáci v roli učitelů obstáli? Přečtěte si reakce sedmáků:

Adélka: „ Ota byl dobrý učitel. Když jsem něco nepochopila, vysvětlil mi to znovu. Pořád se ptal, jestli to chápu.“
Jakub: „ Nella by mohla určitě učit. Je hodná a chápal jsem to od ní dobře.“
Tomáš: „ S Filipem se mi líbilo, bavilo mě s ním pracovat. Šlo nám to dobře, protože Filip je moc dobrý na češtinu. Známe se ze společného kroužku. Je milý. Občas řekne i nějaký vtip, kterému se společně zasmějeme.“
Matyáš: „ Můj učitel byl Tomáš. Podmět mi vysvětlit pomocí zápisků a cvičení. Akorát si myslím, že by Tomáš nebyl moc dobrý učitel. Bylo vidět, že ho vysvětlování věcí moc nebaví.“Honza: „ Jméno mého učitele je Petr. Naučil mě vše. Těším se na další spolupráci.

Jak se líbilo osmákům v roli učitelů a co napsali o svých mladších spolužácích?

Vítek: „ Šárka byla nejdříve trochu zaskočená, ale po chvíli si na podmět z loňského roku vzpomněla. Byla dobrou žákyní, učila se mi dobře a těším se na další setkání.“
Michal: „Moje žákyně Veronika se učila rychle a podmět pochopila výborně. Hodinu jsme si užili.“
Adélka: „ Do dvojice jsem dostala Matese, látku jsem mu vysvětlila a hned ji pochopil. Dokázal po chvíli rozeznat podmět všeobecný a nevyjádřený. Byl opravdu moc šikovný,“
Nella: „ Žák ze 7. A, kterého jsem učila, se jmenoval Jakub. Byl chytrý. Věděl spoustu věcí i sám. Dobře se s ním spolupracovalo. Občas udělal chybu v pravopisu, ale rychle pochopil, když jsem mu naznačila. Všechnu novou látku zvládl na jedničku.“

Děkuji všem, co se projektu zúčastnili. Myslím, že to byl efektivně strávený čas.

Děkuji za vstřícnost k projektu paní učitelce Michaele Donnelly.

 Alžběta Rückerová

{joomplucat:637 limit=50|columns=5}