AKTUALITY

Plán činnosti na období od 18. 11. do 29. 11. 2019

Po 18. 11.       9. A – program NPŠ – 4. + 5. hodina – uč. V. Lehečková

                          návštěva rodilé mluvčí Nechi Fullerton – 1. h. 8. A, 2. h. 8. B – uč. M. Donnelly

                          4. h. výběr žáků 7. A, B – uč. Z. Vaňková, 5. h.  9. A , 6. h. výběr 9. B – uč. M.   

                          Donnelly

                          14.30 – schůzka Pedagog 21. století – uč. A. Rückerová, V. Lehečková, vedení                        

                          školy, zástupci školy SŠ Nerudova – kuchyňka

 

Út 19. 11.        4. A, 4. B – plavání – plavecký bazén Sušice, uč. J. Ondřejová, M. Hrdý 

                          8.00 – 3. A – program NPŠ – L. Kohoutová                                                                                                    

                          16.00  – čtenářská gramotnost – uč. I. Karasová, M. Mondlová

 

St 20. 11.         10.00 – 4. A – program DDM – uč. J Ondřejová

                          14.00 –  Talent okresu Prachatice – MěKS – řed. D. Rückerová

                          OK florbal – J. Bejček

 

Čt 21. 11.         3. A, 3. B – plavání – plavecký bazén Sušice – uč. M. Mondlová, L. Kohoutová

                          13.30 – Vítání občánků v MěÚ – ŠD, vych. Lenka Malíková

                           14.30 – třídní schůzky – 1. stupeň

                           15.00 – třídní schůzky – 2. stupeň

                           15.30 – 16.00 – DOD – TU zůstávají ve svých třídách, netřídní  v učebně chemie

                          16.30 – schůzka Rady ZŠ TGM – budova v ul. 1. máje

 

Pá 22. 11.        program Phénix – Kyberšikana – 4. A  – 1. + 2. h., 4. B – 3. + 4. h.  

                          uč. J. Ondřejová, M. Hrdý

                          kontrola třídních knih

 

Po 25. 11.       9. B – program NPŠ – 4. + 5. hodina – uč. V. Lehečková

                        

Út 26. 11.        4. A, 4. B – plavání – plavecký bazén Sušice, uč. J. Ondřejová, M. Hrdý 

                          9. A, 9. B – Den s obnovitelnými zdroji – SPŠ Volyně – uč. J. Toušl, P. Nováková

                          12.45 – Biologická olympiáda – 6.,7. tř.

                          odevzdat podklady pro pedagogickou radu

 

St 27. 11.        7. B – program NPŠ – 5. + 6. hodina – uč. B. Sellnerová

                         9. B – 3. h., 9. A – 4. h. – návštěva z Úřadu práce – uč. A. Rückerová

                         14. 00 – Pedagogická rada – třída 9. B

                       

Čt 28. 11.        3. A, 3. B – plavání – náhradní termín – plavecký bazén Sušice –

                         uč. M. Mondlová, L. Kohoutová

                         12.45 – Olympiáda v českém jazyce – žáci 8. a 9. tříd – řed. D. Rückerová,

                         uč. A. Rückerová

                         13.30 – Vítání občánků v MěÚ – ŠD, vych. Lenka Malíková

                        

Pá 29. 11.       program NPŠ – 8.00 – 4. A, 10.00 – 4. B – uč. J. Ondřejová, M. Hrdý

    

Změna plánu vyhrazena, popřípadě plán doplněn

Poznámka:  Rada žáků – termín bude upřesněn

                      Mikulášská družina – 5. 12. 2019 (1. – 4. roč., 9. A, 9. B)

                      Mikuláš na ledě  – zimní stadion  5. 12. 2019 v 16.00 h

                      Rozsvícení vánočního stromu – 8. 12. 2019 (generálka  6. 12. 2019)