AKTUALITY

Krajské kolo dějepisné olympiády

Krajské kolo dějepisné olympiády se konalo dne 9. 4. 2024 v Českých Budějovicích. Postupující soutěžící z naší školy byla vítězka okresního kola Zuzana Moravcová z 9. A. Téma bylo stejné jako ve školním kole a okresním kole a to „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí, od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“ V konkurenci úspěšných řešitelů okresních kol Jihočeského kraje se Zuzka umístila na krásném 11. místě z 33 soutěžích a patří jí poděkování za vzornou reprezentaci.

 

Vladislava Lehečková