2007-2008

Adaptační kurz „Na jedné lodi“

V rámci protidrogové prevence se ZŠ TGM  podařilo získat na rok 2008 finanční dotaci Jihočeského kraje Program I v celkové výši 25.000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na specifickou primární prevenci a zároveň  Adaptační kurz, který patří do nespecifické prevence nežádoucích jevů. Je zaměřen na zapojení každého jedince do…

Celoroční projekt 4. B – Poznáváme zaměstnání

Našim prvním zastavením byli tiskárny, kam jsme se na pozvání dědečka Veroniky Budínské mohli podívat. Ujal se nás pan Kortus, který nám velice poutavě vysvětlil a ukázal, jak vzniká kniha. Neminul nás ani malý dárek Moc děkujeme.   Dalším naším zastavením byl hotel Anna, kam jsme zavítali na pozvání paní…

Jak jsme se učili zlomky

  Součástí osnov 4. třídy jsou i zlomky. Děti se je mají naučit názorně poznávat. Proto jsme přivítali nabídku Pizzerie Marco, uveřejněnou ve Vimperských novinách, že ten kdo nasbírá 10 kuponů, dostane pizzu zdarma  a pustili jsme se do sbírání. Podařilo se nám shromáždit 40 kuponů a vyrazili jsme do…

Obrázek pro maminku

  Využili jsme nabídky  paní ředitelky Domu dětí Jitky Martanové a přišli jsme si vyrobit filcový obrázek. Paní ředitelka nás seznámila s materiálem, bezpečností práce a postupem výroby. Potom předala slovo paní Evě Kubišové a ta nás učila, jak zacházet se speciální jehlou a vlnou, jak míchat barvy. Vytvořili jsme si…

Okresní lehkoatletická olympiáda – 1. stupeň

V úterý 10. června 2008 proběhla okresní olympiáda v Prachaticích. Z naší školy se  zúčastnilo celkem 25 dětí. Všichni závodníci zaslouží velkou pochvalu a poděkování za sportovní výkony. Ve velké konkurenci všech škol okresu si nejlépe vedli: 2. třída Tomáš Král 1. místo v hodu míčkem Filip Vondruška 5. místo v hodu míčkem Oldřich Szpuk…

Beseda v knihovně

Ve čtvrtek 5. června se žáci druhých tříd zúčastnili besedy, kterou pro ně připravily pracovnice knihovny ve spolupráci s nakladatelstvím THOVT.   Viděli jsme bohatou nabídku knih pro poučení i zábavu. Na závěr jsme soutěžili o pirátský poklad. Všichni soutěžící byli odměněni diplomem, drobnými dárky a poukázkou na slevu při nákupu…

PROJEKT „Naše město“

 Celodenní projekt zabývající se prohlídkou města Vimperk je určen žákům 6. tříd, souvisí s probíraným tématem o naší obci v rámci hodin VÝCHOVY K OBČANSTVÍ. Datum: 2. června 2008 Organizace: Mgr. Jaroslava Pánová, Mgr. Radka Voldřichová Cíl projektu: 1. seznámení žáků 6. tříd s historickými památkami ve městě 2. seznámení…

Den evropských parků

 V pátek 23. května proběhla ve spolupráci s NPŠ akce „Den evropských parků“. Program připravily lektorky Střediska ekologické výchovy Emilie Vopeláková a Kateřina Šartnerová. V areálu arboreta bylo rozmístěno 8 stanovišť, na kterých si soutěžící družstva ověřila své znalosti z přírody, ochrany přírody, třídění odpadů . Ke zdaru akce nemalou…

Městská lehkoatletická olympiáda1. stupně

V pátek 30. května měli možnost žáci obou základních škol ve Vimperku poměřit své síly v atletických disciplínách – ve sprintu na 50 m, hodu míčkem, skoku dalekém a v běhu na 600 m.   Viděli jsme velmi dobré výkony, obrovskou snahu všech závodníků a radost vítězů. Všem dětem patří…