2016-2017

Mažoretky v České televizi

Gejzír je zábavně-publicistický pořad autorky Ivety Toušlové, která jej moderuje s oblíbeným sportovním komentátorem Jiřím Rejmanem. Pestrý, moderní magazín přináší vždy jednou týdně pětici reportáží s pozitivním vyzněním. Jde o silné příběhy zpracované dynamickou reportážní formou. Tvůrci se zaměřují na to, co se v naší zemi podařilo, v čem jsme…

Školní slavnost ZŠ TGM Vimperk

Rozloučení žáků 9. tříd, vystoupení jednotlivých tříd a zájmových útvarů, vyhlášení nejlepších sportovců školy, ocenění premiantů školy – to vše přinesla Školní slavnost ZŠ TGM Vimperk, která proběhla 28. 6. 2017 na hřišti za budovou školy v ulici 1. máje 268. Fotogalerii najdete zde. Alžběta Rückerová foto : Bedřich Kubálek

Ovoce do škol

V letošním školním roce se opět žáci prvního stupně naší školy zúčastnili projektu „Ovoce do škol“. Každý měsíc žáci dostávali od firmy Laktea dvakrát měsíčně různé druhy ovoce a zeleniny nebo ovocný nápoj.

Páteční vyučování IV.B pod širým nebem

V pátek 23. 6. jsme využili krásného červnového počasí a hned ráno vyrazili na státní zámek Vimperk. Pod vedením paní lektorky Budirské jsme prošli dnes neudržované zámecké zahrady a představovali si, jak asi vypadali v době renesance. Seznámili jsme se se základními geometrickými útvary, které architekti při navrhování těchto zahrad používali.

Ekologická výchova

Naše škola je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). V tomto školním roce pokračují žáci v aktivitách z minulých let. Žáci i zaměstnanci školy se podílí na třídění odpadu. Jsou zavedeny kontejnery na plasty a papír.

Rada ZŠ TMG Vimperk z.s.

Už vás někdy napadlo, že se děti často účastní akcí, dostávají ceny….., které neplatí škola. Kdo to tedy platí? Jsou snad zadarmo? Ne, určitě zadarmo nejsou. Platí je Rada ZŠ TGM Vimperk z.s.. Tento spolek je jako rodičovská vzájemná pokladna.

Protidrogová prevence

V rámci plnění minimálního preventivního programu naší školy proběhly ve školním roce 2016/17 na II. stupni besedy financované z projektu MŠMT – prevence kriminality. Byly realizovány o.s. Portus Prachatice – Phénix. Zaměřeny na kyberšikanu, závislosti, drogy, sexuální výchovu. Dále byla využita dotace Města Vimperk pro I. stupeň. Besedy byly zaměřeny na vztahy…