4.B

4. B domácí příprava na 14 dní od 2. 5. 2020

Český jazyk Podmět a přísudek strana 161 – zopakovat Nevyjádřený podmět strana 162, 163-  projít všechna cvičení, naučit se poučky Několikanásobný podmět strana 164, 165 – projít všechna cvičení, naučit se poučky Poslat ke kontrole – str. 164, cvičení 1a Poslat ke kontrole diktát z videa   Matematika Začínáme třetí díl…

4. B domácí příprava od 26. 4. 2020

Český jazyk Stavba věty jednoduché str.158 – 160 Naučit se poučky ve žlutém rámečku str. 159 Napsat a poslat ke kontrole str.159 cv. 4 (prvních pět vět – vyznač skladební dvojice)   Matematika Procvičování str. 56 Opakování – test str.58 (napsat a poslat ke kontrole) Početník str. 22,23   ČJS…

4. B domácí příprava od 18. 4. 2020

B Český jazyk Zopakování slovesného způsobu uč. str. 155 – 157 Napsat  a poslat ke kontrole cvičení str. 155/2 Slohový úkol – Stojánek na tužky str. 154, 155 – ústně Domácí procvičování – www.skolakov.eu  (Čj 4. třída – nová cvičení, životnost neživotnost pod. jmen rodu mužského, slovesa – mluvnické kategorie)…

4. B domácí příprava na 14 dní od 4. 4. 2020

  Velikonoce- prezentace  4.B   ČJ – podmiňovací způsob str. 150 – 153 Mat – Procvičování str. 53, 54 Početník str. 20 (jednotky hmotnosti) ČJS – Přírodověda opakování neživá příroda str. 43 Vlastivěda Život po husitských válkách str. 40 – 42   Domácí procvičování: www.skolakov.eu Matematika 4. třída Převody jednotek hmotnosti…

4. B domácí příprava od 28. 3. 2020

4.B   ČJ – Slovesný způsob str.145 – 149 Rozkazovací způsob   Mat – Obvod obdélníku str. 51 Obvod čtverce str. 52 Procvičování str. 53 Početník str. 19 – jednotky délky   ČJS    Přírodověda – Živočichové našich polí str. 42 (přečíst, udělat výpisky – žlutý rámeček) Vlastivěda – Husitské války…

4. B domácí příprava 20. 3. 2020

B Čj – určování sloves, str. 141 – 145 nahoře   Čítanka – číst libovolné články   Písemný úkol dodělat a doplnit druhý papír       Matematika – obvod trojúhelníku str. 46 útvary souměrné podle osy 49, 50 Početník  str. 9 – 12     ČJS    Přírodověda – Živočichové…

4. B – domácí příprava 13. 3. 2020

Český jazyk – vyplnit list 1 Čítanka – str. 138 – 139 Matematika – dokončit první část početníku (do str. 8) písemný úkol uč. str. 47, cv. 11 Člověk a jeho svět – přírodověda ekosystém pole str. 36 – 39 – pročíst a zapsat rámeček na str. 39 vlastivěda –…