6.B

6. B – domácí příprava 13. 3. 2020

Český jazyk – opakování přídavných jmen (uč. 68 – 79) – měkká, tvrdá, přivlastňovací; cv. 1/str. 76 písemně do ŠS, tabulka str. 76-77 pročíst, str. 78/ cv. 2a,b ústně, 3b a 4a písemně do ŠS, opakovat jazykový rozbor (větné členy, slovní druhy, pravopis)   Matematika – opakování – úhel (definice,…