5.A

5. A domácí příprava 20. 3. 2020

Český jazyk Slohové úkoly – uč. str.  126 -130 – přečíst a projít úkoly ústně úkol k poslání mailem: napiš krátkou e-mailovou zprávu paní učitelce Ivě Karasové Opakování, co jsme se naučili – cv.  1, 2  na str. 130-131 –  projít ústně 3 na str. 131 – napsat do sešitu úkol…

5. A – domácí příprava 13. 3. 2020

Matematika – desetinná čísla – str. 40 – 41 – vypracovat do sešitu Český jazyk – druhy zájmen a jejich skloňování, základní větné členy – opakování Člověk a jeho svět – slepá mapa Evropy – zapsat řeky, ostrovy, poloostrovy   Anglický jazyk L. Kohoutová Vysvětlení tvoření otázky s DO, DOES https://www.helpforenglish.cz/article/2008021101-pritomny-prosty-cas-3-otazky…