AKTUALITY

Konec školního roku

Včera jsme spolu s vysvědčením rozdali např. pamětní list a placky deváťákům, diplom za zvládnutí výuky na dálku všem žákům 1.a 2. stupně, kteří dobře fungovali a spolupracovali se školou v období epidemie. Ocenění premiant si odnesli žáci s vyznamenáním, pochvaly byly předány těm, kteří aktivně pracovali pro třídu.

Alžběta Rückerová