AKTUALITY

První školní den v ZŠ TGM Vimperk

Vyučování probíhá 2 vyučovací hodiny v kmenových třídách s třídními učiteli.

Obědy ve školní jídelně – po 2. vyučovací hodině, žáci platící bezhotovostně jsou automaticky přihlášeni, ostatní se musí přihlásit sami.

Žáci přihlášeni první den ke stravování odcházejí do školní jídelny se svými vyučujícími.

Žáci, kteří nejdou na oběd ani do školní družiny, odcházejí po ukončení 2. vyučovací hodiny (9.40 hod.) domů.

Žáci, jež mají zájem o pobyt ve školní družině hned 1. 9., pokračují v činnosti pod vedením vychovatelek. Družina je v provozu do 16.10 hod. Rodiče mohou své děti vyzvednout dle potřeby.

D. Rückerová