AKTUALITY

Sportovní den 1. stupně

V pátek 26. května 2023 proběhl za krásného slunečného počasí sportovní den žáků 1. stupně.

Celkem 189 žáků soutěžilo ve třech kategoriích: 1. třídy, 2. – 3. třídy, 4. – 5. třídy v lehkoatletických disciplínách – 50 m, skok daleký, hod míčkem, 600 m.

Pro závěrečné vyhodnocení se z každé třídy počítalo 10 nejlepších výkonů v jednotlivých disciplínách.

Na celé akci se podíleli všichni vyučující prvního stupně, paní vychovatelky, paní asistentky a žáci 9. A s paní učitelkou Hudečkovou.

D. Daňková