1.B

1. B domácí příprava na 14 dní od 16. 5. 2020

Upozornění : Ti, kdo 25.5. nastoupí do školy, budou úkoly zadané na 2.týden (tj. od 25.5. do 29.5.) plnit ve škole J Český jazyk : Slabikář : 1. týden  –  str. 76, 77, 78 : čtěte texty,  vyvození ď,Ď, ť,Ť, ň,Ň doplňte texty a vyplňte křížovku, VIDEO – k vyvození Ď,…

1. B domácí příprava na 14 dní od 2. 5. 2020

Český jazyk : Slabikář : 1. týden  –  str. 70, 71, 72 : čtěte texty,  vyvození g,G, doplňte texty, VIDEO – k vyvození g,G týden –  str. 73, 74, 75 : čtěte psací i tiskací písmo, doplňte tajenku, vyvození  f, F – VIDEO Písanka :  1. týden –  str. 35, 36,…

1. B domácí příprava od 26. 4. 2020

  ČJ  Slabikář str. 67 – 69  čtěte a vyplňte cvičení na těchto stranách Ke str. 68 je určeno video, které žáky seznamuje s písmenem ch, Ch a dále ukazuje, jak psát psací ch, Ch ( v písance str. 33) Písanka str. 32 – 34 Na str. 32  na poslední 3 řádky…

1. B domácí příprava od 18. 4. 2020

1. B Český jazyk : slabikář str. 64, 65, 66 – procvičování b, d, p, vyvození písmen ř, Ř                         písanka 3 : str. 28, 29, 30, 31 – přepis  a opis textů, psaní L, ř, Ř ! VIDEO – písmeno L !!                         pracovní list  ( zde odkaz) –…

1. B domácí příprava na 14 dní od 4. 4. 2020

Velikonoce – prezentace Slabikář : str. 61 -63 vyvození b,B, číst texty doplnit tajenku 62, doplňování písmen do textu, procvičovat čtení psacího písma Písanka 3 : str. 25 – 27 psaní psacího b, opis básně , pokud zbude čas, dávejte diktáty písmen, slabik a slov, popřípadě přepisy téhož Matematika :…

1. B domácí příprava od 28. 3. 2020

B Slabikář : str. 56 -60 Matematika – pracovní sešit : str. 25 – 28 Písanka  3 : str. 20 – 24 AJ : slovní zásoba – opakovat téma  HRAČKY – str. 18 opakovat téma  ČÍSLA – str. 13 Člověk a jeho svět : dokončit téma Lidé a společnost –…